pobrane (4)

BIURO
Biuro Czynne :Pon-Pt w Godzinach 8-17

Dane do Faktur:
UNA FERRI GROUP POLSKA
96-313 JAKTORÓW
UL.WARSZAWSKA 49
NIP: 529-164-62-40

pobrane (2)

BIURO: 46 856 45 38
DZIAŁ HANDLOWY: +48 515 508 009
TRANSPORT: 508 500 351
MONTAŻ: 786909008

pobrane (3)

BIURO@UFGP.PL
HANDLOWY@UFGP.PL
HANDLOWY2@UFGP.PL
TRANSPORT@UFGP.PL
PIOTR@UFGP.PL

 

Szanowni Państwo,

W dniu  25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje o ochronie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  dalej RODO). Informujemy Państwa, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma : UNA FERRI GROUP POLSKA Piotr Dziekański mająca siedzibę pod adresem : 96-313 Jaktorów, Chylice Kolonia, ul. Warszawska 49 ; zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 529-164-62-40, REGON: 146033868,

Jako Administrator Państwa danych osobowych dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Dostosowaliśmy naszą politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) znajdują się w naszej bazie danych. Dane zostały zgromadzone w chwili, gdy poprosiła/poprosił  Pan/Pani o wystawienie pierwszej Faktury. Dane będą przetwarzane w celu wystawiania faktur w związku z  zakupami w mojej Firmie. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych. Dane będą przetwarzane na podstawie umowy sprzedaży/zakupu produktów, w zakresie wystawiania faktur oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, jakim jest przechowywanie danych w bazie celem udokumentowania w przyszłości faktu i prawidłowości wystawienia faktury.

Zgodnie z nowymi przepisami poza dotychczasowym prawem do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych będą przysługiwały Państwu nowe, dodatkowe prawa wynikające z Rozporządzenia UE

  • Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację celów z pkt. 1
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy kurierskie.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń  wynikający z przepisów prawa i realizacji celów
  • Jeżeli Państwo nie zgadzacie się na dalsze przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową na adres:  biuro@ufgp.pl

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu. e-mail: biuro@ufgp.pl   oraz telefonicznego pod numer  46 856 45 38 oraz  +48 515 508 009

Z poważaniem,

Piotr Dziekański